Navimare.fi

Vene- ja meriteknikan asiantuntija

Valvontakamerat

Valvontakamera tarjoukset

Foscam valvontakamerat soveltuvat monipuoliseen käyttöön ja tarjoavat erinomaisen hintalaatusuhteen. Useimmissa kääntyvissä Foscam sisäkameroissa nyt mahdollisuus muistikortin asentamiseen kameran sisälle, jolloin kamera kykenee itse nauhoittamaan tapahtumia. Myös muutamasta ulkokäyttööntarkoitetusta kamerasta löytyy mahdollisuus muistikortin asentamiseen.

Foscam Vgsion

Hikvision | Hälytysjärjestelmät

Valvontakamera

Valvontakamera on kameravalvontajärjestelmän tärkein osa ja valvontakameran valintaan kannattaa perehtyä huolella. Valvontakamerat tuottavat jo varsin hyvää kuvaa etenkin FullHD ja 4K resoluutioilla mutta kaikista edullisimpia malleja kannattaa kuitenkin välttää. Niissä on usein säästetty komponenttien laadussa ja suunnittelussa joka näkyy sekä kuvanlaadussa että kameran käytettävyydessä. Myös kameran kestoikä saattaa olla edullisimmilla malleilla heikompi. Valvontakamerat ovat kehittyneet viimevuosian aikana merkittävästi. Aikaisemmin tarvittiin valvontakameran lisäksi erillinen kameravalvontaohjelmisto ja kuvatallennin, mutta nyt useat valvontakamerat tarjoavat samassa paketissa sekä tallennusmahdollisuuden että valvontaohjelmiston. Toki kameran mukana toimittettava ohjelmisto ja tallenenusmahdollisuus ei vastaa ammattikäyttöön suunniteltua järjestelmää mutta se rittää useaan kuluttajatarpeeseen, ei rahaa tarvitse käyttää erillisten laittiden tai ohjelmistojen hankintaan.

IP-Kamera

IP-kameralla tarkoitetaan usein valvontakameraaa joka toimii IP-verkossa, eli kamera on yhtedessä joko verkkokaapelilla tai Wi-Fi:llä. IP-valvontakameran kuvaa voidaan yleensä katsoa tietokoneella, Pad:llä tai älypulelimella. IP-kameran etua ovat yksinkertainen käyttöönotto koska erillistä verkonrakennusta ei yleensä tarvita, vaan tilassa jo valmiina oleva verkko soveltuu myös valvontakamerakäyttöön. Tällä hetkellä IP-kameroiden osuus valvontakameroista kasvaa merkittävästi ja IP-kamerat ovat valtaamassa alaa perinteisiltä CCTV kameroilta.

Kameravalvonta

Kameravalvonta mahdollistaa hvyin kustannustehokkaan valvontatavan kun tilaa ei esimerkiksi voida valvoa olemalla jatkuvasti paikanpäällä. Kameravalvonta mahdollistaa sekä tilanteiden nauhoittamisen että hälytysten lähettämisen liikkeen havainnoinnin jälkeen. Kameravalvonnalla ei kuitenkaan yleensä voida korvata hälytyslaitteistoa eikä kameravalvontaa aina voida suunnitella ensisijaisesti hälyttämään esimerkiksi luvattomasta toiminnasta. Kameravalvontaa hankittaessa on syytä perehtyä sekä laitteistoihin että viranomaisten lupavaatimuksiin kameravalvonnasta ilmoittamisen osalta.

Valvontakameran valinta

Valvontakameran valintaan vaikuttaa käytettävä tila ja valittu teknologia. Yleensä ensin kannattaa miettiä kameran sijoituspaikka ja tämän jälkeen valita paikkaan soveltuva valvontakamera. Sisäkäyttöön tarkoitetut valvontakamerat ovat yleensä edullisempia kuin vastaavat ulkokäyttöön tehdyt, koska kameran sääsuojaus voidaan tehdä edullisemmin. Sijainnin jälkeen kannattaa tutustua markkinoilla oleviin ip-kameroihin jotka edustavat hyvin kehittynyttä ja vakiintunutta teknologiaa. IP-kameroissa kameran kuva siirretään tietoverkkoon joko verkkokaapelin tai langattoman yhteyden avulla. Osa kameroista käyttää verkkokaapelia sähkönsyöttöön jolloin erillistä virtalähdettä tai sähköpistokkeen erillistä vetoa valvontakameralla ei tarvita. Kuluttajakäyttöön on kuitenkin usein yksinkertaisempaa ja edullisempaa valita erilliselllä virtalähteellä varustettu malli.

Teknologiavalinnan jälkeen kannattaa perehtyä kameran resoluutioon (kameran kuvan tarkkuus) ja kuvakulmaan sekä valaistusolosuhteisiin jossa kameraa on tarkoitus käyttää. Tarkempi resoluutio mahdollistaa yleensä paremman henkilöiden tunnistamisen mutta esimerkiksi kotikäytössä FullHD-tarkkuus riittää yleensä hyvin monipuoliseen käyttöön. Valvontakameran ominaisuuksiin voi hvyin perehtyä tuotetietojen osiossa mutta täysi hyöty saadaan vast käyttökokemusten myötä.

Valvontakameran asennus

Valvontakameran asennus edellyttä yleensä sekä kamerayksikön fyysistä asennusta että kameran käyttämien ohjelmistojen asennusta ja näiden konfigurointia. Aikaisemmin valvontaohjelmistot ovat olleet erillinen osa mutta tänäpäivänä useimmissa kuluttajakameroissa toimitetaan mukana valvontaohjelmisto joka rittää yleensä kuluttajan peruskäyttöön. Ohjelmiston asennus ja käyttönotto edellyttää yleensä tietoteknisiä taitoja ja jos näitä ei itsellä ole on hyvä jos käytettävissä on esimerkiksi joku joka on perehtynyt asiaan aikaisemmin. Tämä yleensä helpottaa ohjelmistojen asennusta ja ennaltaehkäisee virhemäärittelyistä aihautuvia ongelmia.

Kamera kannattaa yleensä testata ennen fyysistä kiinnittämistä ja aluksi saattaa kannattaa kerätä kokemuksia kamean käytöstä ennen lopulliseen paikkaan asentamista, etenkin jos asentaminen edellyttää merkittäviä muutoksia rakenteisin tai esimerkiksi sähkönsyöttöön. Monesti valvontakameran mahdollisuudet ja rajoitukset tulevat esiin vasta käytön myötä ja syntyneiden kokemusten perusteella on merkittävästi paremmat mahdollisuudet valita sopiva asennuspaikja ja kamerakohtaiset asetukset.

Valvontakamerankäyttö

Valvontakameran käyttöä kannattaa harjoitella ja asennuksen jälkeen käyttäminen on varsin yksinkertaista. Useita tällähetkellä markkinoilla olevia ip-valvontakameroita voidaan käyttää verkon yli lähes rajattomasti mistä päin mailmaa tahansa. Eli Internet mahdollistaa esimerkiksi Suomessa olevan kesämökin valvonnan vietettäessä talvi Espanjan auringossa. Foscam kameraoissa tulee mukana mahdollisuus hyödyntää valmistajan Cloud-palvelua (pilvi-palvelu), joka yksinkertaistaa kameran käyttöönottoa.

Valvontakameran huolto

Valvontakamera ja valvontakamerajärjestelmä tarvitsevat yleensä säännöllistä huoltoa. Huollolla varmistetaan että kamera toimii moitteitta ja kameran asetukset ovat ajantasalla. Kuluttajakäytössä huollon tarve havaitaan yleensä siinävaiheessa kun kameraan ei saa yhteyttä tai kamera ei lähetä kuvaa. Tällöin kannattaa varmistaa kameran toimintakunto ja mahdolliset muuttuneet asetukset esimerkiksi client ohjelmistossa tai kameran verkkoyhteydessä.

Valvontakamera kotiin

Kotikäyttöön tarkoitetetut valvontakamerat ovat rakennettu kuluttajakäyttöön ja ne ovat hinnaltaan edullisempia kuin vastaavat yrityskäyttöön tarkoitetut kamerat. Ne pystyvät kuitenkin yleensä tuottamaan varsin laadukasta valvontakamerakuvaa ja usein jopa korkealaatuisempaa kuvaa kuin 5-10 vuotiaat yrityskäyttöön tarkoitetut valvontakamerat. Kotikäyttöön valvontakameraa valittaessa suosittelemme FullHD tason kameraa, joka tarjoaa jo varsin korkealaatuista ja riittävää kuvaa useimpiin käyttötarkoituksiiin. Koti- tai mökkikäyttöön suosittelemme Foscam valvontakamerointa.

Valvontakamera mökille

Valvontakameran asentaminen mökille mahdollistaa etävalvonnan esimerkiki kotoa tai älypuhelimella. Suomessa on saatu hyviä kokemuksia Foscam kameroiden käytöstä talviolosuhteissa ja ne tarjoavat hyvän hinta/laatu suhteen. Valvontakameran käyttöönottoon tarvitaan sekä verkkovirta että yhteys internet verkkoon. Mökillä tämä voidaan tehdä joko kiintellä verkkoyhteydellä tai esimerkiksi mokkulan avulla.

Valvontakamera ammattikäyttöön

Ammattikäyttöön tarkoitetetut valvontakamerat edustavat korkealaatuisempia malleja kuin kuluttajakamerat. Nämä soveltuvat yleensä vaihteleviin sää- ja kosteusolosuhteisiin paremmin ja ovat valmistettu korkeampilaatuisista komponenteista. Kameroiden käyttöönotto ja asennus edellyttävät yleensä hyvää perehtyneisyyttä asiaan ja edellyttävät kokemusta sekä valvontakamerajärjestelmien suunnittelusta että asennuksesta. Ammattikäyttöön tarkoitettu valvonakamrajärjeselmä kannattaa suunitella hyvin houlella sekä huoltaa säännöllisesti. Tällöin voidaan varmistaa että järjestelmä toimii suunnitellusti.

Valvontakamera ja hälytysjärjestelmät

Hyvin usein kuluttajat etsivät ratkaisua jossa valvontakamera toimisi hälyttimenä ja antaisi hälytyksen esimerkiksi asiattomasta liikkumisesta kiinteistön alueella. Valitettavasti nykyiset valvontakamerat soveltuvat varsin heikosti hälytyskäyttöön jos on tarkoitus toimittaa havaitusta liikkeestä esimerksi ilmoitus omistajan älypuhelimeen. Valvontakameralle liike tarkoittaa yleensä muutoksia kuvapikseleiden arvoissa ja tämän liikeen saa usein aikaiseksi esimerksi lumisade, vesisade, auringon nousu tai tuuli. Tällöin hälytyksiä voi tulla useita peräkkäin ja jopa niin monta että hälytyksen mielekkyys saattaa kadota.

Valvontakamera ja kulunvalvonta

Valvontakameraa voidaan käyttää kulunvalvonnan osana ja esimerkiksi sisätiloissa on yleensä paremmat edellytykset reakoida myös liikeen havainnointiin kuin edellä kuvatussa kohdassa valvontakamera ja hälytysjärjestelmät.