Navimare.fi

Vene- ja meriteknikan asiantuntija

Karttaplotterit

Nyt suuri erä poistettavia karttaplottereita ja yhdistelmälaitteita erikoishintaan.

Hyvä karttaplotteri tai yhdistelmälaite lisää merkittävästi veneilyn turvallisuutta ja mukavuutta. Edullinen plotteri tarjoaa usein samat perusominaisuudet kuin hieman kalliimpikin mutta yleensä piememmässä koossa. Useat karttaplotterit sisältävät myös kaikuluotaimen sekä mahdollisuuden tutkan liittämiseen. Karttaplotteri tai navigaattori on ensisiajaissti turvallisuutta lisäävä varuste, joka sekä estää venevahinkoja että helpottaa navigointia. Katso myös karttaplotteri tarjoukset.

Garmin Lowrance Radio Ocean Simrad Humminbird NorthstarKarttaplotterit

Karttaplotteri

Karttaplotteri on sähköinen laite jota käytetään avuksi helpottamaan navigointia. Karttaplotteri sisältää GPS-laitteen joka mahdollistaa veneen paikannuksen lähes reaaliaikaisesti sekä karttaohjelmiston joka mahdollistaa aluksen sijainnin näyttämisen karttakuvan päällä. Navigoinnissa käytettävä karttaohjelmisto ei yleensä sisälly laitteen hintaaan vaan se hankitaan erikseen. Karttaplotteri helpottaa navigointia koska aluksen sijainti on helposti nähtävissä sekä lisää vesillä liikumisen turvallisuutta. Karttaplotteria käytettäessa kipparilla jää enemmän aikaa keskitty silmämääräiseen havainnointiin ja muihin turvallista liikkumista edistäviin asioihin. Kattaplotterit ovat yleistyneet huviveneilyssä 2000-luvun aikana ja ovat hintaluokaltaan lähes jokaisen veneilijän ulottuvilla. Hintojen lasku ja tuotteiden helppokäyttöisyy ovat osaltaan selittäneet plottereiden suosiota. Tänäpäivänä karttaplotteri löytyy jo hyvin monesta hieman soutuvenettä suuremmasta veneestä sekä muista vesikulkuneuvoista.

Karttaplotterin edut

Navigointi on yksi veneilyn perustaidoista joka mahdollistaa turvallisen vesilläliikkumisen. Paperinen merikartta ja silmämääräinen havainnointi ovat edelleen tärkeitä niin koti kuin tuntemattomilla vesillä liikuttaessa mutta karttaplottereiden helppokäyttöisyys ja hintatason madaltuminen ovat tuoneet ne jokaisen veneilijän ulottuville. Koska karttaplotteri on sähköinen laite suositellaan perusnavigointitaitojen ja välineiden opettelua sekä hankkimista plotterin lisäksi. Usein perinteisten navigointitaitojen etuja korostetaan mutta samalla jätetään huomioimattta ne edut jotka karttaplotteri tarjoaa. Plotteri mahdollistaa mm. nopean ja tarkan paikanmäärityksen sekä veneen nopeuden seurannan huomattavasti perinteisiä menetelmiä tarkemmin. Erityisesti tämä korostuu vaikeissa sääolosuhteissa, kuten sumussa tai pimeässä liikuttaessa. Karttaplotterin tuoma lisäturvallisuus myös parantaa jokaisen veneesä olijan turvallisuutta, vähentää onnettomuusriskiä sekä ehkäisee venevahinkojen syntymistä.

Yhdistelmälaitteet

Yhdistelmälaitteet tarjoavat sekä kaikuluotaimen että karttaplotterin navigointi ominaisuudet yhdessä laitteessa. Yhdistelmälaitteen merkittävin etu on helpompi asennettavuus eli ohjauspulpettiin tarvitaan vähemmän tilaa kuin hankittaessa erilliset laitteet. Yhdistelmälaitteen virrankulutus on usein myös pienempi, mutta yleensä moottorivenekäytössä sähkövirtaa on riittävästi käytettävissä samaan aikaan kuin kaikuluotainta ja karttaplotteria käytetään. Yhdistelmälaitteen heikkoutena on rajoitettu näytön koko eli erillislaitteet mahdolistavat usein sekä täyden kaiku- että karttakuvan yhtäaikaisen seurannan. Luonnollisesti erillislaitteet lisäävät myös turvallisuutta, esimerkiksi kaikuluotaimen rikkoutuessa on plotteri vielä käytettävissä. Yhdistelmälaittee ovat kuitenkin vakiinnuttaneet asemansa ja yleensä veneeseen hankitaa juuri yhdistelmälaite sen edullisemman kokonaishinnan takia. Yhdistelmälaite puoltaa myös aseemaansa aktiivikäyössä jolloin kaiku ja navigointilaitteita on asennettuna useampia. Tällöin voidaan nopeasti siirtyä tilasta toiseen kulloisenkin käyttötarpeen mukaisesti.

Karttaplotterin asennus

Lähes kaikki karttaplotterit sisältävät tänäpäivänä sisäänrakennetun GPS antennin eli useimmissa veneissä karttaplotterin asentamista varten tarvitaan ainoastaan sopiva asennuspaikka ohjauspulpetista tai muusta sopivasta paikasta. GPS teknologian nopea kehitys on tehnyt vastaanottopiireistä entistä herkempiä joten suosittelemme kokeilemaan vakioantennia jopa katetuissa teräsveneissä ennen ulkoisen antennin hankkimista.

Asennuspaikan sijainti vaihtelee venetyypin mukaan, mutta yleensä plotteri kannattaa asentaa mielummin lähelle ja sellaiseen katselukulmaan josta se on helposti luettavissa. Mikäli veneeseen tulee lisäksi erillinen kaikuluotain tulee tämän sijainti luonnollisesti huomioida karttaplotterin paikkaa valittaessa. Plotteri olisi myös syytä kiinnittää mahdollisimman tukevasti jotta veneen liikkuessa ylimääräisiä resonointeja ei synny. Etenkin pienissä moottoriveneissä on hyvä varmistaa että itse kiinnitys alusta on riittävän tukeva. Kun sopiva asennuspaikka on lyöytynyt varmistetaan vielä että virtajohdot voidaan vetää sujuvasti. Lisäksi etenkin avoveneissä on syytä tarkistaa että mahdolliset ohjauspulpetin luukut aukeavat toivotulla tavalla. Lähes kaikki kartttaplotterit voidaan myös asentaa kiinteästi erillistä usein lisävarusteena saatavaa upotuskehystä käyttäen. Tällöin kartaplotteri voidaan asentaa usein esimerkiksi samaan tasoon muiden mittaristojen kanssa. Osa suuremmista plotterimalleisa on suunniteltu suoraan upotusasennettaviksi ja niiden mukana toimitetaan upotuskehys.

Mikäli sopivaa asennuspaikkaa ei suoraan löydy voidaan osa karttaplottereista asentaa myös erikseen saatavaan RAM asennustelineeseen joka mahdollistaa vielä monipuolisemmat asennusmahdollisuudet. RAM asennustelineet ovat suunniteltu karttaplotterikohtaiseksi joten niitä on tarjolla useita eriliaisa. RAM teline koostuu yleensä nivel varresta joka mahdollistaa monipuoliset asennusmahdollisuudet vaikeissakin asennuskohteissa.

Karttaplotterin käyttöönotto

Asennuksen jälkeen varmistetaan vielä plotterin normaali toiminta, sekä hienosäädetään asennusalusta joka yleensä mahdollistaa plotterin katselukulman hienosäädön. Täsä yhteydessä kannattaa myös tarkistaa mahdolliset muut yhteydet kuten yhdistelmälaitteiden kaikuluotaimen toiminta sekä mahdolliseet verkkoyhteydet.

Plotterin käyttöä kannattaa harjoitella ja esimerkiksi käyttöohjekirjassa on kerrottu lukuisia vinkkejä miten näytön kirkkautta voi säätää sopivaksi erilaisiin valaistusolosuhteisiin.

Karttaplotterin huolto

Sähköiset laitteet kuten kartaplotteri tai kaikuluotain tarvitsevat hyvin vähän huoltoa. Laitteiden toiminta on kuitenkin syytä tarkista sekä syksyllä että keväällä jotta kaikki ovat kunnossa venettä vesille laskettaessa. Omatoiminisesti kannaattaa huolehtia ja tarkastaa laitteiden sähkönsyöttö ja kaapelaiden sekä liittimien kunto. Mikäli sähkönsyöttö on varmistettu ja laite ei kuitenkaan käynnisty on syytä arvioida huollon tarve. Takuunalaisten laitteiden huollosta ja korjauksesta vastaa Suomessa yleensä laitteen maahantuoja. Myös laitteen myyjään kannattaa olla yhteydessä vian osuessa kohdalle.