Navimare.fi

Vene- ja meriteknikan asiantuntija

VHF-puhelimet

Garmin Cobra Simrad Lowrance Radio Ocean

Standard Horizon

VHF radiopuhelimen käyttö

VHF-radiopuhelimella on mahdollista pitää yhteyttä toisiin samalla alueella liikkuviin aluksiin ja rannikon läheisyydessä myös rannikkoasemiin. VHF puhelin on ensisijaisesti turvallisuusvaruste. VHF järjeselmä on suunniteltu lyhyen kantaman radiopuhelinjärjestelmäksi ja se toimii hyvin samanlaisena lähes kaikilla mailman vesialueilla. VHF kanavien toimintaperiaate on hyvin pitkälle samanlainen mutta maa ja kanavakohtaisia rajoituksia järjestelmässä voi olla.

Meri-VHF puhelimen kanavat

Meri VHF-kanavilla voi olla käyttjäkohtaisia erityisryhmiä sekä useita käyttäjiä. Lisäksi osaan kanavista voi liittyä maakohtaisia sääntöjä tai rajoituksia.

Meri VHF puhelimen yleisiä käyttökohteita ovat:

  • hätä-ja turvallisuusliikenne (kanava 16)
  • Toisten asemien kutsuminen
  • Alusten väliseen liikenne
  • Satamatoimen ja alusten ohjailuliikenne
  • Yleiseen liikenne
  • Huvialusten välinen radioliikenne tapahtuu kanavilla L1, L2 ja L3, joista puhumiseen yleisesti käytetään kanavia L1 ja L3, kun kuunteluun käytetään kanavaa L2. Jos L-kanavat ovat varattuja tai VHF-radiopuhelimessa niitä ei ole, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää kanavaa 77. Huvialukset voivat käyttää kanavia 6, 8, 72 tai 77 käydäkseen keskustelua kauppamerenkulun- tai kalastusalusten kanssa. Kalastusalusten kanavana toimivat F1, F2 ja F3. Kaikkien alusten joiden pituus on yli 12 metriä ja joilla on käytössä meri-VHF-radiopuhelin, on kuunneltava kyseisen alueen VTS-kanavaa. Kansainväliset kanavat ovat 1-28 ja 60-88.