Navimare.fi

Vene- ja meriteknikan asiantuntija

McMurdo

McMurdo

Hätälähettimen toiminta

Ammattimerenkulussa on käytetty kansainvälistä COSPAS-SARSAT hätäviestintään tarkoitettua satelliittiverkostoa hätätilanteista tiedottamiseen jo vuosia EPIRB-hätäpoijujen muodossa. COSPAS-SARSAT eroaa muista kaupallisista lähetinpalveluista siten, että sen taustalla on eri maiden viranomaiset. Viime vuosina järjestelmä on tarjonnut myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen PLB (Personal Location Beacon) hätälähettimeen, joka on koodattu henkilön tiedoilla käytettäväksi niin maalla, merellä kuin ilmassa. Hätälähettimissä on integroitu 12-kanavainen GPS-vastaanotin, 406 MHz ja 121,5 MHz lähetystaajuudet ja LED-toiminen SOS-viestin vilkku. 406 MHz on taajuus, jolla laite viestii satelliiteille ja 121,5 MHz taajuus puolestaan toimii kohtiajo taajuutena pelastushenkilöstölle.